Til bestilling

Personvernserklæring for OneCo

Behandlingsansvarlig

Konsernsjef er på vegne av OneCo ASbehandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger omvåre kunder;

Kontaktopplysninger som Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunnegjennomføre våre forpliktelser etter avtale med kunde og for å gi informasjon,tilbud og service.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon,e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen og andrekontraktsforpliktelser. Grunnlaget for denne behandlingen erpersonvernforordningens artikkel Art 6(1)(b).

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du haravgitt våre ansatte i forbindelse med kontraktsforhold, tilbud eller annetnaturlig kontaktpunkt.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies påvåre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om brukav informasjonskapsler (cookies).

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller påannen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettsligforpliktet til det eller avtalemessige forhold krever dette.  

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven erforpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger ihenhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøresoppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger,samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet påbehandling i strid med reglene.

Personvernombud

OneCo AS har ikke personvernombud.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved bådefysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering avsensitive deler av avgitte opplysninger.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som erregistrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Marvin.jensen@oneco.no

Nettstatistikk

OneCo AS samler inn avidentifiserte og anonymiserte opplysninger om besøkende på www.elbil.oneco.no. Formålet med innsamlingen er å utarbeide statistikk som brukes for å forbedre og videreutvikle innhold på nettsted. Eksempler på hvilken informasjon som innhentes er: hvordan besøkende bruker nettstedet, hvilket nettsted brukeren kommer fra, hvor mange som besøker de ulike sidene, hvor lenge besøket varer, hva de klikker på og hvilke nettlesere som benyttes.


Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.  Med aggregert nivå menes at alle data blir slått sammen til en gruppe og at data ikke behandles individuelt.

OneCo AS  bruker analyseverktøyene til Google Inc («Google») på sin nettside, informasjonen lagres hos Google. Informasjon fra dette verktøyet deles ikke med andre aktører.


Informasjonskapsler eller cookies.

Hva er en informasjonskapsel eller cookies? Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin, telefon eller nettbrett når du besøker et nettsted. Cookiene hjelper nettstedet til å huske dine innstillinger (eksempelvis brukernavn, språk, tekststørrelse og andre forhåndsvalg) for en viss periode. Cookies brukes også for å forbedre funksjonalitet, til å samle informasjon for analyseformål eller for markedsføringsformål.


Hvordan bruker vi Cookies?

Vi bruker cookies for å få informasjon om hvordan nettstedet brukes. Vi bruker dette gjennom Google Analytics som er et verktøy for webanalyse fra Google. Informasjonen lagres på servere i USA. Informasjonskapslene samler informasjon om hvilke sider som besøkes, hvor lenge et besøk varer, antall besøk på nettstedet og hva som er kilden til besøket (eksempelvis Google Søk). Vi bruker også cookies til å se på brukeratferden, som klikk på lenker eller innsendelse av kontaktskjema,


Din IP adresse anonymiseres før den sendes til Google Analytics og informasjonen som sendes inneholder ingen informasjon som kan identifisere deg som bruker. Vi kan derfor ikke spore handlinger til den enkelte bruker, men analysere bruken av nettstedet på et overordnet nivå.

Ved hjelp av cookies samler vårt nettsted inn informasjon til bruk for senere annonsering (Remarketing). En anonymisert identitet blir lagret i egne lister som brukes til målrettet annonsering basert på din brukeratferd på nett. I tillegg til at informasjonen er anonymisert (avidentifisert) stilles det krav til et visst antall brukere på listen før listene tas i bruk.


Alle nettlesere gjør det mulig å begrense cookie atferd eller å deaktivere dem ved hjelp av nettleserens innstillinger. Nettleseren lar deg også se over hvilke cookies som er lagret på datamaskinen, og til å slette en enkelt cookie eller å fjerne alle sammen. Du finner en lenke lenger nede på siden til hvordan du kan gjøre dette. 


* Med opt-out menes at du har blokkert for opplasting av informasjonskapsler eller cookies på din datamaskin.


Du kan lese mer om Googles policy for bruk av personopplysninger her:  https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/


Du kan melde deg ut av Googles bruk av cookies (opt-out) for annonsering via Googles side om annonsering og personvern: http://www.google.se/policies/privacy/ads


Dersom du ikke ønsker å bli sporet, kan du deaktivere bruk av cookies (opt-out) på din maskin via nettleseren, det gjør du her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Bruk av Facebook pixel: sporing på Facebook, Instagram, Messenger Instant Articles og Audience Network.

Facebook står som eier av Instagram, Messenger, Instant Articles og Audience Network, og bruk av Facebook pixel dekker derfor også disse kanalene. En Facebook pixel er en plug-in eller en programvare som ligger på vårt nettsted og som samler informasjon til Facebook. Pixelen samler informasjon fra informasjonskapslene (cookies) som ligger i din nettleser, og sender dette tilbake til Facebook hvor informasjonen blir samlet sammen med data fra din Facebookprofil. Informasjon som samles kan være knyttet til din brukeratferd (demografiske data som alder, kjønn, interesser) eller handlinger du utfører som klikk på lenker. Informasjonen er kun tilgjengelig på et anonymisert og aggregert nivå. Informasjonen brukes til analyseformål, målrettet annonsering basert på din brukeratferd (remarketing) samt til å identifisere målgrupper for annonsering som har en profil som er lik din og derfor har en potensiell mulighet for å ha et likt handlingsmønster eller behov.


Informasjon samlet inn via Facebook pixel, lagres fra 90 dager til 2 år. Informasjonen lagres på servere hos Facebook i USA. Ved bruk av Facebook i forbindelse med annonsering vil Facebook i de aller fleste tilfeller være behandlingsansvarlig. Det er dog noen unntak:

  • Bruk av Facebook Lead Ads, et verktøy for å samle inn epostadresser via Facebooksidene, der både Facebook og Blaa AS vil være behandlingsansvarlige. Dersom OneCo AS  vil ta i bruk dette verktøyet, vil informasjon om brukerens rettigheter være tydelig angitt i annonsen hvor brukeren frivillig legger fra seg persondata.
  • Opplasting av eksisterende e-postlister for målrettet annonsering på Facebook. Dersom OneCo A  vil bruke dette verktøyet vil det kun være rettet mot potensielle kunder som frivillig har gitt sitt samtykke til dette.

Bruk av kontaktskjema på våre nettsider

Når du bruker kontaktskjema på våre hjemmesider ber vi om følgende informasjon: Navn, e-postadresse, firma, telefonnummer, hva din henvendelse handler om.


Formålet med innhenting og lagring av informasjon er å kunne svare og ha en dialog rundt din henvendelse. Informasjonen blir lagret i Google Sheets på en egen server der det kun er ansatte i OneCo AS og tilknyttede databehandlere som har tilgang.  Informasjonen blir lagret så lenge vi finner det formålstjenlig.


Bruk av andre verktøy

Webflow - Opplysninger som samles inn gjennom bruk av nettsiden lagres i webflow.com


Zapier - OneCo AS bruker tjenesten Zapier for å sende data på tvers av ulike tjenester. Hvis du eksempelvis fyller ut en skjemahenvnedelse vil vi sende informasjonen du gir fra deg videre til andre støttesytemer som brukes for å levere tjenesten på en god måte. 


Hotjar - OneCo AS bruker analyseverktøyet Hotjar for å analysere brukeratferd på nettsidene. Verktøyet brukes for å gjøre nettstedet mer brukervennlig. Informasjon som samles er bevegelser, klikk og generell atferd på nettstedet.  Informasjonen samles på bakgrunn av din IP-adresse, men denne blir anonymisert og informasjon vises kun på et aggregert nivå. Data lagres i maksimalt 365 dager.


Paperform - OneCo AS bruker Paperform for å samle inn skjemahenvendelser. 


Chatfuel - OneCo AS bruker Chatfuel for å chatte med kunder. Tjenesten er koblet sammen med Facebook Messenger og følger Facebook sine egne vilkår. 


Dashthis - OneCo AS bruker Dashthis som verktøy for å rapportere data på aggregert nivå. Data som samles inn kommer fra andre tredjepartsleverandører som er nevnt i Personvernerklæringen. 


E-post, telefon og chat -  OneCo AS bruker e-post. telefon og chat som en del av sitt daglige arbeid for å kunne ha dialog og svare på forespørsler fra potensielle kunder, kunder, tidligere kunder og andre samarbeidspartnere.


Den enkelte ansatte har ansvar for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og skal minst en gang i året gå gjennom og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratredelse slettes e-postkonto Relevante e-poster vil normalt bli overført til kolleger.


Sensitive personopplysninger skal ikke sendes over e-post. Vi gjør oppmerksom på at vanlig e-post ikke er kryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å vise varsomhet, og ikke sende taushetsbelagt informasjon, sensitive data eller fortrolige opplysninger på e-post.


Rettigheter

Du har rett til innsyn i personopplysninger om deg og hvordan de behandles. Du har også rett til å få opplysningene rettet, slettet eller å begrense behandlingen av personopplysningene i henhold til personopplysningsloven.


Du kan kontakte oss på Marvin.jensen@oneco.no for tilgang til, endring eller sletting av informasjon. Behandling av personopplysningene er basert på samtykke, og du kan til enhver tid trekke samtykke tilbake. Dersom du mener OneCo AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til aktuell tilsynsmyndighet som i Norge er Datatilsynet, du finner kontaktinfo på deres hjemmesider www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon:

Epost: Marvin.jensen@oneco.no

Telefon: +47 55 59 69 00

Adresse: Carl Konows gate 34, 5162 Laksevåg


TIL FORSIDE